Hakkında

Neden?

Yaşlanan nüfus ve özellikle de yaşlı bireylerin bakımı AB ve Türkiye’nin yaygın şekilde yüzleştiği ciddi bir sosyal zorluktur. Dikkatle incelendiğinde, AB ve Türkiye’nin yaşlanma ve yaşlanan nüfusa yönelik sistemli müdahaleler yönündeki yaklaşımları arasında bazı kültürel farklılıklar gözlenmektedir. Avrupa’da, yaşlanma uzun zamandır ciddi bir sosyal sorun olarak görülürken Türkiye’de sadece yakın zamanda bir genel sorun olarak kabul edilmiştir. Diğer yandan, bu alanda yapılan araştırmalar, yaşlı bireylerin bakımı ele alınırken ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi bağlamlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etmektedir. Sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları ve sistemleri kültürel açıdan yetkin bakımı desteklemez ve sağlamazsa, yaşlı bireyler düşük kalitede bakım ve olumsuz sağlık sonuçları açısından daha yüksek risk altındadır.

Kim ? (Güven, Kennisland)

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı bir sorumluluk ve en yüksek önceliğe sahip bir görev olarak görüldü ve çalışmalar kesintisiz şekilde sürdürüldü. 2019 yılı vakıf için önemli bir dönüm noktasıdır. Vakıf, toplumsal yarar hedefinden sapmaksızın, dünyadaki dönüşüme paralel olarak hayırseverlik ekseninden toplumsal sorunlara çözüm getirmeyi hedefleyen etkili bir sivil toplum örgütüne dönüşmeye doğru adım atmıştır. Bu düşünceyle, bu süreçlerden destek alan bilimsel araştırmalar, yerel ve uluslar arası işbirlikleri ve projeler özellikle sağlık, kültürel ve ekonomik gelişme alanlarında yürütülmektedir. Benzer şekilde, vakıf hem kamu idaresinde hem de yerel seviyede demokratik sürece katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Kennisland, sosyal gelişimi araştırır ve tasarlar. Biz bağımsız bir akademisyenler, stratejistler, araştırmacılar, tasarımcılar, prototipler ve lobiciler grubuyuz. Kennisland,herkesi etkileyen karmaşık durumlarla uğraşarak öne çıkar. Sosyal sorunların karmaşıklığı karşısında kendimizi geri çekmek yerine kollarımızı sıvayıp işe koyuluyoruz.Gelecek için yeni fırsatlarla,pratik deneylerle toplumu daha akıllı, daha sosyal ve daha yaratıcı hale getiriyoruz - çünkü en iyi cevapları ve soruları bulmanın tek yolu bu. Aynı pratik ortamı geliştirmek için öğrendiklerimizi pratikte uygularız.Ne yaparsak yapalım, doğrudan ilgililerle birlikte yapıyoruz. Soruna en yakın kişilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanırız. Bunlara öğretmenler, hemşireler ve asistanların yanı sıra politika yapıcılar, politikacılar ve bilim adamları da dahildir. Bu paydaşlarla birlikte, sadece mutlu bir azınlığa değil, bir bütün olarak topluma fayda sağlayan, geleceğe dönük, olumlu bir değişim geliştirmeye çalışıyoruz.

Nasıl ? (metodolojinin resmi)

Projenin metodolojisi farklı kültürel bakış açıları arasında köprü kurmaya ve yeni çalışma ve işbirliği yolları bulmaya yöneliktir. Bu yaklaşım, öğrenme ile değişimi birleştiren bir eylem araştırması türüdür. Eylem araştırmacıları sadece araştırmaya odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda bir yandan faaliyette bulunurken (ve sonrasında istenilen etkiyi başarıp başarmadıklarını araştırırken) diğer yandan çözümler de tasarlarlar. Bu dinamik ve kapsayıcı araştırma türü araştırma, öğrenme, deneme ve değişimi birleştirir. Sorunla tüm farklı yönlerden ilgilenen insanlar öncü rol oynamakta olup geniş bir destek tabanının oluşmasıyla sonuçlanmaktadır: Örneğin, STK temsilcileri, profesyoneller, bireyler, kuruluş liderleri, uzmanlar ve politika yapanlar. Sorunu birlikte keşfedip deneyler yapıp etkilerini birlikte değerlendirirken çözümler tasarlıyoruz. Süreçte yer alanların sadece yeni bilgiler edinmeyip aynı zamanda kendilerini engelleyen veya engellemeyen paternleri de yansıtmaları esastır.

IPA II çerçevesinde fonlanan "A Common Challenge - Two Different Cultural Perspectives" İki Kültür İki Bakış Açısı projemiz TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Hollanda Ofisi

Kennisland
Kattenburgerstraat 5 / G003D
1018 JA Amsterdam
https://www.kl.nl

Türkiye Ofisi

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı
Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü,
Alacaatlı Cad. No: 15
https://www.guvenvakfi.org

İletişim

info@acommonchallenge.org

© 2021, Tüm Hakları Saklıdır