Takvim

 • Hazırlıklar ve masa başı araştırmaları

  Hollanda tarafından çok tartışılan sorunların belirlenmesi

 • Kennisland ve Güven Tanışması (online)

  Çekirdek ekip toplantısı: Roller, beklentiler, istekler ve hareketler

 • Hollanda tarafından paydaşlar ve uzmanlarla iletişim

  Çalışma grupları için belge özeti ve lider isimlerinin yer aldığı liste. Laurens ekibiyle planlanan toplantı 8 Haziran

 • Masa başı araştırmasına dayalı olarak 3 vaka çalışmasının belirlenmesi

  Hemşirelik bakımı, yaşlı bakımı ve evde bakım alanlarındaki üç vaka çalışması

 • Ayrıntılı program özeti + Metodoloji sunumunun hazırlanması + Öykülerin toplanması

  Personel görevlendirme yazısı

 • Resmi atama Kennisland ve Güven

  Önemli konuların ve muhtemel 3 üyeli çalışma gruplarının belirlenmesi ve sunulması

 • Başlangıç toplantısı (online) Farklı Tarafların Nasıl Dahil Edileceğinin Görüşülmesi ve Çok tartışılan sorunlardaki ince ayarlamalar

  Uzmanlar: Her iki taraftaki profesyoneller, uzmanlar ve karar vericiler Yaşlı bakımı, sosyal inovasyon, iletişim ve sosyokültürel disiplinlerin uzmanları

 • İlk Toplantı Tomris Cesuroglu (VU)

  Araştırma gündeminin belirlenmesi: Karşılaştırmalı Analizler ve Bağlam Haritasının Çıkarılmas

 • Çok tartışılan konularla ilgili ilk öykülerin KL& Türkiye tarafından toplanması

  Çok tartışılan konularla ilgili ilk öykülerin KL& Türkiye tarafından toplanması

 • İlk Rapor

 • İlk Toplantı, Çalışma Grupları

 • Öykülerin Kuruluşlar ve Profesyonellerle İzlenmesi

 • Toplanan Öykülerin ve Ana Konular konusunda elde edilen Bilgilerle ilgili Posterlerin ve El İlanlarının Hazırlanması

 • Çalışma Ziyaretinin Hazırlanması, Ankara

 • Çalışma Ziyareti, Ankara

 • İkinci toplantı, Çalışma Grupları, Öykülerin Toplanmaya Başlanması

 • Öykülerin ortak temalarının belirlenmesi (anlamlandırma)

 • Web sitesinde kullanılacak yayınlar (iletişim)

 • Üçüncü Toplantı, Çalışma Grupları

 • Yaşlı bakımının sosyal yönleriyle ilgili iki farklı bakış açısının ilk raporu

 • Dördüncü toplantı, çalışma grupları, çalışma ziyaretinin hazırlanması

 • Çalışma ziyareti, Amsterdam

 • Beşinci Toplantı, Çalışma Grupları

 • Haziran 2022’de Türkiye’deki kapanış konferansının organizasyonu. Konuşmacıların, katılımcıların, programın, yerin, konferans tarihinin belirlenmesi, davetiyeler. NL’den 5 kişi katılacaktır

IPA II çerçevesinde fonlanan "A Common Challenge - Two Different Cultural Perspectives" İki Kültür İki Bakış Açısı projemiz TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Hollanda Ofisi

Kennisland
Kattenburgerstraat 5 / G003D
1018 JA Amsterdam
https://www.kl.nl

Türkiye Ofisi

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı
Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü,
Alacaatlı Cad. No: 15
https://www.guvenvakfi.org

İletişim

info@acommonchallenge.org

© 2021, Tüm Hakları Saklıdır