Yaşlı Bakımında

Ortak Bir Sorun – İki Farklı Kültürel Perspektif

Hollanda 'dan Kennisland Vakfı ile yaptığımız ortaklık ''Sivil Toplum Diyaloğu Programı'' kapsamında destekleniyor. Projemiz Hollanda ve Türkiye’de yaşlanan nüfus ve yaşlıların bakımı konusunu odak noktası yapıyor ve her iki ülkedeki bağlamı kültürel açıdan incelemeye tabi tutuyor. Bu sayede iki ülkenin Yaşlanma konusundaki yaklaşımlarının ortaya konması, güçlü ve zayıf yanların belirlenmesi ve iki ülkenin bir birinden öğrenerek daha kapsayıcı bir senteze varması hedefleniyor.

Neden

Yaşlanan nüfus ,özellikle yaşlıların bakımı AB ve Türkiye tarafından yaygın olarrak kaşılaşılan ciddi bir sorundur.

Devamı
Kimiz

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı,kürüsel dönüşümle toplumsal sorunlara çözüm getirmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Kennisland, sosyal gelişimi tasarlar ve araştırır. Biz bağımsız bir akademisyenler, stratejistler, araştırmacılar, tasarımcılar, prototipler ve lobiciler grubudur.  

Devamı
Nasıl

  Projenin metodolojisi farklı kültürel bakış açıları arasında köprü kurmaya ve yeni çalışma ve işbirliği yolları bulmaya yöneliktir.

Devamı

Yaşlı bakımında sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu

Türkiye ile Hollanda arasında yaşlıların bakımı konusunda sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu geliştirme amacıyla hazırlanan bu proje ile her iki toplumun da daha yakın ve iş birliği içinde çalışmanın yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratacağı ve birbirinin hayatlarından öğrenebileceklerini kanıtlamak için aşağıdaki süreçler yönetmektedir.

Responsive image
Masa Başı Çalışması

Bu faaliyet metodolojinin uygulanmasına imkan tanıyacak ve faaliyetin geri kalanı için rehberlik sağlayacaktır. Çalışma gruplarının eylem araştırması yaklaşımıyla uyumlu çıktılar sağlamalarına ve sadece değişim/çözüm/müdahale boyutlarını göz ardı eden bir akademik rapor hazırlamaktan kaçınmalarına özel dikkat sarf edeceklerdir.

Responsive image
Çalışma Grupları

Çalışma grupları, her iki ülkedeki sağlık hizmeti sağlayıcılarından birinde çalışan insanların öykülerini toplar ve yorumlar. Kültürel yönleri yansıtan vakalar özel öncelik verilecektir. Bir takip ekibi bu öyküleri toplu şekilde değerlendirip öne çıkan tematik konuları kurumsal seviyede takip eder. Amaç, her iki ülkede zor sorunlar için yeni kavrayışlar, yeni fikirler ve yeni çözümlerin bilinçli şekilde yaratılmasıdır.

Responsive image
Hikayelerin Toplanması

Bu yöntem sadece öykülerin toplanmasını mümkün kılmayıp aynı zamanda toplu bilgi ve kavrayış elde etmek amacıyla bunları birbirlerine bağlar. Mevcut bilgileri, ihtiyaçları ve dilekleri bir dizi basamakta birlikte toplayıp yorumlayacağız. Yaklaşım bir kapsayıcı süreç olup (bundan etkilenen tarafları ve insanları dahil ediyoruz) açık niyet sadece konuyu kavramakla kalmayıp aynı zamanda eylemleri ve bu eylemlerin “sahiplerini” de anlıyoruz. Bu, diyaloğu sürdürülebilir kılacaktır.

Takvim

1 Nisan 2021 tarihinde başlayan projeyle Hollanda ve Türkiye toplumundaki kültürel farklılıkların yaşlıların yaşamına olan etkisinin çalışılacak ve sosyal inovasyon imkanları araştırılacaktır.

Projenin ana hedef grubu Türkiye ve Hollanda'da yaşlı bakımını üstlenmiş sivil toplum örgütleridir.

IPA II çerçevesinde fonlanan "A Common Challenge - Two Different Cultural Perspectives" İki Kültür İki Bakış Açısı projemiz TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Hollanda Ofisi

Kennisland
Kattenburgerstraat 5 / G003D
1018 JA Amsterdam
https://www.kl.nl

Türkiye Ofisi

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı
Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü,
Alacaatlı Cad. No: 15
https://www.guvenvakfi.org

İletişim

info@acommonchallenge.org

© 2021, Tüm Hakları Saklıdır